Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Region Częstochowski NSZZ “Solidarność” z przewodniczącym Zarządu Regionu Jackiem Strączyńskim i kapelanem ks. Ryszardem Umańskim tradycyjnie patronował częstochowskim obchodom Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Wzięli w nich udział także członkowie Stowarzyszenia Solidarność i Niezawisłość z prezesem Krzysztofem Garusem. Wcześniej, przed południem tego dnia, delegacja SiN zapaliła lampki pamięci pod tablicami pamięci w miejscach kaźni polskich patriotów – przy ul. Śląskiej i ul. Kilińskiego.