Na grobie śp. Aleksandra Przygodzińskiego

2 marca 2019 r. minęła trzecia rocznica śmierci Aleksandra Przygodzińskiego, lidera podziemnej i legalnej – hutniczej oraz regionalnej – “Solidarności”, przewodniczącego Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ “Solidarność”, więźnia stanu wojennego, odznaczonego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, powszechnie wspominanego jako człowiek prawy i przyjacielski.
Delegacja “Solidarności” ISD Huty Częstochowa oraz Stowarzyszenia Solidarność i Niezawisłość grób Aleksandra Przygodzińskiego, zmarłego w 2016 r. w wieku 74 lat, odwiedziła 4 marca.