O nas

Stowarzyszenie Ziemi Częstochowskiej “Solidarność i Niezawisłość”

Stowarzyszenie utworzyli działacze związani z NSZZ “Solidarność” od powstania Związku, m.in. śp. Aleksander Przygodziński (jeden z liderów hutniczej “Solidarności”, były przewodniczący Zarządu Regionu), Ryszard Klimek (również były przewodniczący ZR), Józef Muskała i Zbigniew Bonarski.

Zarząd Stowarzyszenia od 23 marca 2018 r. tworzą: Krzysztof Garus – prezes, Ryszard Klimek – skarbnik i Franciszek Nowak – sekretarz.

Motto Stowarzyszenia:
“Nie jedno liczba my – ale i siła,
ale i piorun, co Bóg go posyła,
by walił bory o spróchniałej korze”.

Pieśnią, która nam powinna towarzyszyć jest “Robotnicy”,
na melodię “Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród”:
My robotnicy ziemi tej
My grudzień pamiętamy
Przelanej robotniczej krwi
Zapomnieć wam nie damy
Ref.: Więc solidarni bądźmy znów
Tak nam dopomóż Bóg
Tak nam dopomóż Bóg
Sierpień nam nowy blaskiem był
My chcemy służyć sprawie
By w kraju tym dostatek był
Skończyło się bezprawie
Ref.: Więc solidarni bądźmy itd.
Niech “Solidarność” będzie nam
Gwiazdą na nowej drodze
Więc solidarni bądźmy znów
Rządowi ku przestrodze

Słowa przysięgi NSZZ “Solidarność” mogą być słowami naszego zawierzenia, a może i przysięgi Stowarzyszenia: “Zawierzam i przysięgam na honor, na tradycje narodu polskiego być godnym kontynuatorem niepodległościowej i sierpniowej idei, będę bronił praw i godności człowieka bez względu na konsekwencje, jakie będę ponosił, będę służył Ojczyźnie poprzez umacnianie demokracji i idei solidarności i niepodległości, będę strzegł jej niezawisłości i suwerenności”.

Dzień naszego święta: 31 sierpnia, 11 listopada.