Żołnierze Warszyca – czas nadziei

W Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Częstochowie 23 października 2019 r. miała miejsce konferencja dla nauczycieli i uczniów pod tytułem “Żołnierze Warszyca – czas nadziei. Pamięć i tożsamość – Historia mówiona. Śladami “Jaguara” i “Małego”, II Komendy Konspiracyjnego Wojska Polskiego”.
Rozpoczęła konferencję dyrektor RODN “WOM” Elżbieta Doroszuk. “Filozoficzne aspekty terroru komunistycznego” – to temat referatu dra Artura Dąbrowski, nauczyciela-konsultanta RODN, dr Ksawery Jasiak z Delegatury IPN w Opolu mówił natomiast na temat dziejów Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Celom projektu oraz praktycznym wskazówkom na temat przygotowania archiwum historii mówionej poświęcone były z kolei wystąpienia Elżbiety Straszak, nauczyciela-konsultant RODN oraz Eweliny Małachowskiej, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach.
Konferencję RODN “WOM” przygotował we współpracy ze Stowarzyszeniem “Wolność i Niezawisłość” oraz Regionalną Sekcją Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”, na której czele stoi Dorota Kaczmarek. Wzięło w niej udział ok. 40 nauczycieli oraz 140 uczniów z 7. i 8. klas szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Przystąpienie do projektu do 25 października, jak informuje Zbigniew Bonarski ze Stowarzyszenia SiN, zadeklarowało już 8 szkół.