Czy Bóg o nich zapomniał?

Stowarzyszenie Solidarność i Niezawisłość zaprasza częstochowskie środowiska patriotyczne na spotkanie z osobami, które przeżyły gehennę zesłania na Sybir. Po spotkaniu, które rozpocznie się we wtorek 9 kwietnia w Klubie Solidarności przy ul. Łódzkiej 8/12 o godz. 17.00, nastąpi projekcja filmu dokumentalnego “Mgła” (2011) o katastrofie smoleńskiej.
10 kwietnia 2019 r. o godz. 17.00, w rocznicę pierwszej wywózki Polaków na Syberię (1940) z terenów zajętych przez Związek Sowiecki w 1939 r., Stowarzyszenie zaprasza natomiast ze zniczami i flagami narodowymi do częstochowskiej Dolinki Katyńskiej w celu uczczenia ofiar.