Członkowie SiN na proteście w Katowicach

W czwartek 4 kwietnia 2019 r. o godz. 15.00 przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach odbyła się manifestacja NSZZ “Solidarność” z Regionów: Śląsko-Dąbrowskiego, Częstochowskiego i Podbeskidzia.
Decyzję o zorganizowaniu protestu we wszystkich miastach wojewódzkich podjął sztab protestacyjno-strajkowy NSZZ “Solidarność” w związku z brakiem satysfakcjonujących rezultatów rozmów z Rządem RP o postulatach Związku, w tym podwyżek płac dla sfery budżetowej oraz wprowadzenia kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek. W manifestacji wzięli udział m.in. związkowcy-członkowie Stowarzyszenia Solidarność i Niezawisłość z prezesem Krzysztofem Garusem.