WIECZORNICA: Rocznica aresztowania kpt. Stanisława Sojczyńskiego

Stowarzyszenie Solidarność i Niezawisłość zaprasza na patriotyczną wieczornicę do Klubu Solidarności ul. Łódzkiej 8/12. W czwartek 29 czerwca o godz. 18.00 przy odbędzie pod patronatem Rady Historycznej Solidarności się spotkanie z synem gospodarza domu, w którym 27 czerwca 1946 roku przy ulicy Wręczyckiej 11 Urząd Bezpieczeństwa aresztował kpt. Sojczyńskiego “Warszyca”.
W programie również projekcja filmu Aliny Czerniakowskiej “Czy warto było tak żyć” o kapitanie, dowódcy i twórcy Konspiracyjnego Wojska Polskiego – największego ugrupowania wojskowego walczącego po wojnie z komunistycznym zniewoleniem.