W intencji zmarłych członków “Solidarności”

W niedzielę 3 listopada 2019 r. w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej przy ul. Michałowskiego 28A odbyła się coroczna Msza św. żałobna w intencji zmarłych członków “Solidarności” i opozycji.
Mszę św. odprawił proboszcz parafii i kapelan częstochowskiej “Solidarności” ks. Ryszard Umański. W nabożeństwie uczestniczyli m.in. członkowie Stowarzyszenia Solidarność i Niezawisłość z prezesem Krzysztofem Garusem, Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych WIR z przewodniczącą Anną Rakocz i wiceprzewodniczącą Katarzyną Grohman, członkowie NSZZ “Solidarność” z przewodniczącym Zarządu Regionu Jackiem Strączyńskim i jego zastępcami Dorotą Kaczmarek i Stanisławem Kołodziejczykiem, poczty sztandarowe Stowarzyszenia WIR, Zarządu Regionu, Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów oraz OM Huty Częstochowa. Na początku nabożeństwa wspomniano imiennie ponad stu zmarłych – w tym Tych, którzy odeszli w ciągu ostatnich 12 miesięcy: Jadwigę Bojarską, Halinę Agatę Grzybowską, Michała Koniecznego, Marka Lisowskiego i Michała Woziwodzkiego – zapalając każdemu symboliczny znicz przed ołtarzem.