Spotkanie z Prezydium Zarządu Regionu

Zarząd Stowarzyszenia Solidarność i Niepodległość 25 kwietnia 2018 r. spotkał się z Prezydium Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ “Solidarność” w celu zaplanowania wspólnych działań na rok odzyskania niepodległości przez Polskę.
Na zdjęciu od lewej: Krzysztof Garus, Janusz Konieczko, Franciszek Nowak, przewodniczący ZR Jacek Strączyński, Zbigniew Bonarski.