Pamięci rotmistrza Witolda Pileckiego

25 maja 2019 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Solidarność i Niezawisłość w kościele pw. Narodzenia Pańskiego przy al. Wolności 35 odbyła się Msza Św. w intencji rotmistrza Witolda Pileckiego, zamordowanego przed 71. laty przez funkcjonariuszy UB po sfingowanym procesie sądowym.
Eucharystię odprawił kapelan częstochowskich środowisk patriotycznych ks. prałat Ryszard Umański. W uroczystości udział wzięli m.in. wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi poseł Szymon Giżyński, Katarzyna Grohman ze Stowarzyszenia Więzionych i Represjonowanych WIR, Anna Bielecka ze Stowarzyszenia Rodzina Katyńska. Region Częstochowski NSZZ “Solidarność” reprezentowała zastępczyni przewodniczącego ZR Dorota Kaczmarek.
Sylwetkę bohaterskiego rotmistrza, dobrowolnego więźnia Auschwitz, gdzie organizował konspirację obozową, przypomnieli poseł Szymon Giżyński, historyk Michał Kulig i prezes Stowarzyszenia SiN Krzysztof Garus. Po Mszy św. złożono kwiaty i zapalono znicze pod tablicą poświęconą rotmistrzowi Pileckiemu na budynku przy al. Wolności 33.