Konferencja na temat szpitalnictwa

25 lipca 2019 r. Regionalna Sekcja Ochrony Zdrowia wraz ze Stowarzyszeniem Solidarność i Niezawisłość zorganizowały konferencję poświęconą teraźniejszości i przyszłości częstochowskiego lecznictwa zamkniętego (szpitalnego).
W konferencji wzięli udział m.in. Adam Markowski – dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Częstochowie, Monika Pohorecka – radna miasta Częstochowy, dr Barbara Magnuszewska-Pankiewicz – była dyrektor tzw. szpitala hutniczego i szpitala na Parkitce oraz dr Barbara Czekaj – przewodnicząca RSOZ, Irena Małgorzata Badowska – przewodnicząca Komisji Zakładowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego (Parkitka), Elżbieta Ujma – przewodnicząca KZ Miejskiego Szpitala Zespolonego, Stanisław Kołodziejczyk – zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ “Solidarność”, Krzysztof Garus – prezes Stowarzyszenia SiN.
Zebrani zgodnie wyrazili konieczność współdziałania między samorządami miasta Częstochowy oraz województwa śląskiego (organów założycielskich dla częstochowskich szpitali – Parkitki i szpitali miejskich) w celu zachowania oddziałów i liczby łóżek oraz stworzenia aktualnej diagnozy potrzeb pacjentów.