Co dalej ze Szpitalem Hutniczym?

Dlaczego w ciszy gabinetów mają zapadać decyzje tak istotne dla pacjentów? – pyta Stowarzyszenie Ziemi Częstochowskiej “Solidarność i Niezawisłość”. Na zdjęciu: Janusz Konieczko (w przeszłości jeden z dyrektorów Huty Częstochowa, członek Stowarzyszenia) i Krzysztof Garus (prezes Stowarzyszenia)
Szpital Chorób Wewnętrznych w al. Pokoju 44 w Częstochowie – zwany powszechnie Szpitalem Hutniczym – już od ponad 60 lat służy chorym.
Szpital powstał w 1958 r. z inicjatywy i środków Huty Częstochowa (ówcześnie Huty im. Bieruta) dla ochrony zdrowia i życia jej pracowników oraz ich rodzin. W tym celu zaadaptowano na szpital jednopiętrowy budynek żłobka. Swój działalność szpital rozpoczął 1 lipca 1958 r. pod kierunkiem dr Kornelii Pietrzykowskiej-Nanysowej, 18 października tego roku otwarto w nim II Oddział Chorób Wewnętrznych Miejskiego Szpitala im. dr Biegańskiego. Ordynatorem liczącego 60 łóżek oddziału w 1959 r. został dr Ryszard Magnuszewski. Oddział ten przekształcił się w Oddział Chorób Wewnętrznych Obwodowej Przychodni Przemysłowej, a następnie został wcielony w skład SP ZOZ i pełnił rolę “Szpitala Hutniczego”. W 1966 r. dr Magnuszewski zorganizował Oddział Intensywnej Terapii przy Oddziale Chorób Wewnętrznych, będący pierwszym tego typu oddziałem w Częstochowie.
Wzrastające potrzeby coraz liczniejszej załogi Huty przyspieszyły podjęcie decyzji hutniczej dyrekcji o poddaniu istniejącego budynku kapitalnemu remontowi z równoczesną nadbudową piętra i rozbudową laboratorium. Prace modernizacyjne przy dużym zaangażowaniu ówczesnego dyrektora Huty Zbigniewa Piekutowskiego wykonano w 1968 r. Po tej rozbudowie szpital dysponował 70 łóżkami, w tym czterema na sali intensywnej terapii. Doktor Magnuszewski kieruje szpitalem do 1991 r., a w kolejnych latach jego rolę przejmuje córka – dr Barbara Magnuszewska-Pankiewicz. Z jej inicjatywy w 2004 r. utworzono Ośrodek Ambulatoryjnej Rehabilitacji Kardiologicznej, a w 2010 r. Ośrodek poszerzył działalność i dysponował już dziesięcioma łóżkami.
W tym czasie szpital dynamicznie się rozwija, kształci kadrę medyczną, otwiera nowe pracownie diagnostyczne. Jednostkami organizacyjnymi Szpitala Hutniczego przy al. Pokoju 44 obecnie są: Oddział Chorób Wewnętrznych – 65 łóżek z Izbą Przyjęć; Ośrodki: – Intensywnej Opieki Kardiologicznej (pięć łóżek), – Stacjonarnej Rehabilitacji Kardiologicznej (dziesięć łóżek), – Ambulatoryjnej Rehabilitacji Kardiologicznej; Poradnie: – Kardiologiczna, – Diabetologiczna, – Medycyny Pracy; Pracownie: – Badań Nieinwazyjnych Układu Krążenia, – Diagnostyki Obrazowej RTG i USG, – Badań Spirometrycznych, – Endoskopii Gastroenterologicznej, a także Laboratorium Analityki Medycznej i Apteka Szpitalna. Ponadto w ramach organizacyjnych szpitala funkcjonują Ambulatoryjne Poradnie Specjalistyczne przy al. Niepodległości 32, których jest trzynaście, a w POZ – poradnia lekarzy POZ, gabinet pielęgniarski i położnej środowiskowej, a także gabinet zabiegowy.
Szpital jest korzystnie zlokalizowany w terenie – jako najbliższy dla gęsto zaludnionych południowo-wschodnich dzielnic Częstochowy – jednocześnie otoczony pasem zieleni z przepływającą obok rzeką Kucelinką i spacerującym w ogrodzie dzikim ptactwem (bażanty, kuropatwy).
Szpital Hutniczy zawsze cieszył się renomą na rynku usług medycznych w Częstochowie. Od lat utrzymuje wysokie wskaźniki wykorzystania łóżek, łącząc to z wysokim poziomem satysfakcji pacjenta z udzielanych świadczeń medycznych, co zawdzięcza wysokim kwalifikacjom kadry medycznej, korzystnym stosunkiem bazy łóżkowej do sprawności diagnostycznej oraz dobrze rozpoznanym środowiskiem życia i pracy zwłaszcza “hutniczych” pacjentów. Potwierdzeniem tych faktów jest pierwsze miejsce, jakie zajął szpital w 1995 r. w plebiscycie na najlepszą Publiczną Placówkę Służby Zdrowia w Województwie Częstochowskim w kategorii szpitali. Zajął też pierwsze miejsce w kategorii Oddziałów Chorób Wewnętrznych w Badaniu Poziomu Satysfakcji Pacjentów, przeprowadzonym przez Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w 2001 r.
Od l stycznia 1999 r. organem założycielskim Szpitala jest Województwo Śląskie. W dniu 1 czerwca 2014 r. zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego dokonano połączenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie i Szpitala Chorób Wewnętrznych (Hutniczego). Połączenie polegało na przeniesieniu mienia przejmowanego Szpitala Hutniczego na przejmującego, tj. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, dyrektorem WSzS została dr Magnuszewska-Pankiewicz, zaś od tego czasu Szpitalem Hutniczym kieruje dr Anna Ludwiczak.
Tyle historii, dziś cisną się na usta pytania:
– Dlaczego w ciszy gabinetów mają zapadać decyzje tak istotne dla pacjentów i wyborców, bez wysłuchania i wzięcia pod uwagę ich opinii?!
Od pewnego czasu rozważana jest koncepcja likwidacji Szpitala Hutniczego i przeniesienie oddziałów do szpitala na Tysiącleciu. Jednakże, likwidacja mniejszych placówek szpitalnych i rozbudowa jednego zadłużonego molocha, jakim jest teraz Szpital Wojewódzki, raczej na pewno nie poprawi dostępności opieki zdrowotnej, a raczej uniemożliwi poprawę jakości usług leczniczych w Częstochowie.
Stowarzyszenie Solidarność i Niezawisłość