ZAPROSZENIE: Kresy wschodnie – ludobójstwo niepotępione. Spotkanie z dr Lucyną Kulińską

W czwartek 2 lutego o godz. 17.00 w Klubie Solidarności (Częstochowa, ul. Łódzka 8/12) odbędzie się spotkanie z dr Lucyną Kulińską poświęcone tytułowej tematyce. Wstęp wolny.
Kresy wschodnie we krwi polskiej tonące. Ludobójstwo niepotępione. Zbrodnie OUN-UPA na Polakach w latach 1939-1945.
1. U źródeł mordu. Ideologia Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów
2. Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich dokonane na Polakach w latach 1939-1942 r.
3. Odpowiedź na zarzut, że to Polacy sprowokowali ludobójstwo
4. Apogeum zbrodni w latach 1943-1944 r.
5. Samoobrona ludności polskiej
6. Opuszczanie przez ocalonych Polaków terenów Kresów i jego okoliczności oraz akcja “Wisła”
7. Milczenie o ludobójstwie – powody i skutki
8. Popularyzacja i gloryfikacja zbrodniarzy oraz neobanderyzm
9. Pytania od słuchaczy.
Dr Lucyna Kulińska – historyk, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii w specjalności: historia najnowsza; autorka i współautorka licznych książek, zbiorów dokumentów oraz artykułów naukowych i prasowych, a także wielu publikacji i wystąpień, poświęconych zagadnieniom ruchu narodowego w Polsce, ale przede wszystkim losom polskich Kresów, w tym zwłaszcza dotyczących kwestii ukraińskiej i przebiegu eksterminacji ludności polskiej Kresów wschodnich w latach czterdziestych XX wieku. W dniu 10 maja 2004 r. dr Lucyna Kulińska odznaczona została Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Na spotkanie – pod patronatem Rady Historycznej Solidarności – zapraszają Stowarzyszenie Solidarność i Niezawisłość oraz Obóz Narodowo-Radykalny Oddział Częstochowa.