W intencji zmarłych członków “Solidarności”

W niedzielę 4 listopada 2018 r. w kościele pw. NMP Częstochowskiej przy ul. Michałowskiego 28A odbyła się coroczna Msza św. żałobna w intencji zmarłych członków “Solidarności” i opozycji lat 80-tych.
Mszę św. odprawił proboszcz parafii i kapelan częstochowskiej “Solidarności” ks. Ryszard Umański. W nabożeństwie uczestniczyli członkowie NSZZ “Solidarność” z przewodniczącym Zarządu Regionu Jackiem Strączyńskim, Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych WIR z przewodniczącą Anną Rakocz, Stowarzyszenia Solidarność i Niezawisłość z prezesem Krzysztofem Garusem. Wspomniano imiennie blisko stu zmarłych, zapalając każdemu przed ołtarzem symboliczny znicz.