Spotkanie członków Stowarzyszenia

14 września odbyło się zebranie członków Stowarzyszenia, na którym omówiono i podsumowano dotychczasowe działania oraz zaplanowano nowe – na najbliższy kwartał, w szczególności dotyczące 100. rocznicy odzyskania Niepodległości oraz wiążące się z potencjalnym zagrożeniem likwidacją niektórych szpitali częstochowskich (tzw. hutniczego oraz szpitala przy ul. Mickiewicza).