KLUB SOLIDARNOŚCI: Prawda o “Ikarze”


Stowarzyszenie Więzionych, Internowanych i Represjonowanych WIR oraz Stowarzyszenie Solidarność i Niezawisłość zaprosiły w czwartek 17 listopada do Klubu Solidarności przy Regionie Częstochowskim NSZZ “Solidarność” uczestników słynnego protestu z listopada 1980 r. na spotkanie poświęcone przypomnieniu oraz wspólnej weryfikacji jego przebiegu.
Powyżej przedstawiamy ponadgodzinną filmową relację z dyskusji, którą prowadził Zbigniew Bonarski ze Stowarzyszenia SiN.